Katılım Koşulları

2.TÜRKVİZYON ŞARKI YARIŞMASI

YARI FİNAL VE FİNAL TURU KATILIM ŞARTLARI

Katılımcılar.

Madde 1. Türk dünyasının bağımsız ülkelerinden, özerk bölgelerinden ve devletlerinden, Türklük etkisi altından olan ülkelerden ve ayrıca Türk dillerinin ve yerel Türk lehçelerin resmi dil ile eşit olan ülkelerden gelen katılımcılar – Yarışmaya katılmak isteyen ve seçim ve doğrudan oylama yolu ile Yayına katılan kuruluşları tarafından yayın kuruluşları olmayan ülkelerde seçilen kişiler ve Şirketin organların tarafından kabul edilen 18 yaşına gelmiş kişilerdir. 7.maddeye göre, Türk dünyasının bağımsız ülkelerin, özerk bölgelerin ve devletlerinin, Türklük etkisi altından olan ülkelerin ve ayrıca Türk dillerinin ve yerel Türk lehçelerin resmi dil ile eşit olan ülkelerin vatandaşları ve ayrıca diğer ülkelerin Türk asıllı vatandaşları, ayrıca çift vatandaşlık hakkına sahip olan kişiler veya bulunduğu ülkede oturma iznine sahip olan kişiler katılımcı olarak seçilirler. İşbu Talimatların şartlarına göre katılımcılar, söyleyeceği şarkıların söz yazarlarını serbest olarak seçme hakkına sahipler.

Şarkıların nitelikleri.

Madde 2. Yarışmaya katılmaya hak kazanan şarkılar aşağıdaki özelliklere sahip olacaklar:

1. Şarkılar Arabesk ve Fantezi tarzında olmayacak, modern müzik tarzında olacaklar. Modern pop müziğin çerçevesinde Rock, R&B ve Hip Нор gibi tarzlar kullanılabilir.

2. Şarkılar Türk dilinde ve Türk lehçelerinde söylenecek, doğru (geleneksel) söz dizinine sahip olacaktır.

3. Müzik ve söz arasında anlam ve bütünsel bağlantı olacaktır.

4. Şarkılarda insanların şerefini rencide eden, milletler arası kavgaları tetikleyen, ülkeler arasındaki ilişkileri bozan kelimeler kullanılamaz ve ayrıca argo kelimeleri ve küfürlü kelimeler de kullanılamaz.

5. Şarkı uzunluğu minimum 3, maksimum 4 dakika olacaktır.

6. Yabancı dillerde yazılan şarkılardan tercüme edilerek alınan sözler yarışmanın kurallarına aykırıdır. Önemle dikkat çekmek gerekir ki, yarışma şarkılarında popüler şarkıların unsurlarının kullanılması yasaktır.

7. Şarkının yarışmada dinlenmeden önce kasetlerde, CD’lerde ve diğer taşıyıcılarda yayınlanması, radyo ve televizyonda yayınlanması ve ayrıca Internet ağındaki popüler sitelerde (Facebook, YouTube gibi) yayınlanması diskalifiye nedeni olacaktır.

Yarışmaya katılan şarkıların içeriği.

Madde 3. Şarkıların ülke televizyon kanallarında değerlendirilmesi için, yarışmaya katılan şarkı bir veya birden fazla müzik aletlerinde çalınabilir. Bir müzik aletinde çalınan şarkılar için polifoni (çok ses) şart olacaktır (örneğin, klarnet, piyano, gitar gibi).

Yarışma şarkılarında kullanılan tarzlar.

Madde 4. Yarışmanın katılımcıları, işbu talimatların 12.maddesinin 4.alt maddesine uymak şartı ile şarkılarında herhangi tarz kullanabilirler.

Yarışmaya katılan şarkıların seslendirilmesi.

Madde 5. Yarışmaya katılan şarkılar, bir sanatçı tarafından olduğu gibi, sanatçı grubu veya karışık grup (dans, oyun, müzikal seslendirme unsurları ile) tarafından seslendirilebilir.

Yarışmaya katılım.

Madde 6. Yarılmaya katılım iki yöntemle mümkündür:

1. Katılımcı, doğrudan oylama veya niteliksel seçim yolu ile seçilebilir.

2. Seçim organların olmadığı yerlerde katılımcılar, kendi ses ve video kayıtları ile Şirket tarafından önceden belirtilen adreslere başvurabilirler.

Tüm başvurular seçim organları tarafından değerlendirilir ve sonuçlarına göre Şirket tarafından belirlenen seçim merkezlerine ilk seçimlerin yapılması için gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Organizatör

Madde 7. Organizatör şirket, Şirket ile akdedilen anlaşma şartlarına uygun olarak aşağıdaki haklara ve yükümlülüklere sahip olacaktır;

1. Şirketin talebine göre YK için üye yerlerinin rezervasyonunu yapmak.

2. YK faaliyetlerini koordine etmek ve YK tüm kararlarını kayıt altına almak; kararın bir nüshasını Şirketin adresine göndermek.

3. Yarışmanın organizasyonu esnasında ünlü insanlarla ilişki kurmak, onlar için jürideki yerleri rezerve etmek;

4. Belirli zaman içerisinde Şirket adına ilgili yayın organları ile katılım sözleşmelerini akdetmek.

5. Yayına katılan organları ile çalıştıkları yerlerde koordinasyon iletişimini kurmak ve ayrıca seçim merkezlerin kurulduğu ülkelerin mevzuatına uygun olarak ilgili izin belgelerin alınması için başvuruları düzenlemek.

6. Yarışmanın organizasyonu ile ilgili fonksiyonlarını yerine getirmek için personel, ulaşım ve diğer unsurlarla ilgili yaptığı masraflar hakkında Şirkete tam bilgi vermek.

7. Seçim organlarında çalışmayı koordine etmek, Seçim organın normal çalışması için tüm şartları yaratmak (personel, mekan, dokümantasyon vs. temini).

8. Yarışmanın başlaması için tüm hazırlık işleri yapmak ve ünlü kuruluşlarla iletişim kurmak, yarışmanın başlaması, organizasyonu ve diğer aşamalarında (turlarda) basın belgeleri, ses ve video kayıtları ve takdim etmek ve Şirketin bütçesini dikkate alarak ilgili reklam ajanslarına sunmak.

9. Sponsorları dahil etmek, onlara tüm avantajları anlatmak ve ayrıca tüm tanıtım materyalleri ve belgeleri sunmak.

10. Sponsor anlaşmaları hazırlamak ve Şirkete imzalanmak üzere sunmak.

Yarışmanın koordinasyon organları.

Madde 8. Amaçları Şirket tarafından önceden belirlenen YK, bir başkan, bir başkan yardımcısı, ikisi Şirketi temsil eden en fazla 5 veya 7 üyeden oluşur. YK içeriği her yıl Şirket tarafından yenilenir.

Üyelik onaylandıktan sonra YK, aşağıda belirtilen yetkileri ve yükümlülükleri yerine getirir:

1. YK başkanı ve başkan yardımcısı Şirketin Yönetim kurulu tarafından atanır, diğer üyeler ise Başkan be Başkan yardımcısı tarafından atanır.

2. YK, Yayına katılan organlar arasında araştırma yapacak ve ilgili iletişim kuracaktır.

3. Yayın organları ile ilgili iletişimi kuracak ve devam edecektir.

4. YK, kendi ülkelerde ve topluluklarda yarışmaya ve/veya belirli final tarihlerinde katılması için şarkıları dinleyecek ve kabulünü yapacaktır.

5. YK, sayısı 16’dan fazla olan katılımcılar arasında yarı final düzenleyecektir. Yarı final seçim, SMS oylama yolu ile yapılacak ve seçilen 12 katılımcı finale geçecekler.

6. Katılımcı sayısının 16 ve fazla olması halinde finalin yapılması hakkında karar alınır.

7. YK faaliyetlerinde aşağıda belirtilen yöntemler kullanılır:

a) YK, başkanı, başkanın olmaması halinde başkan yardımcısı tarafından çağrılır ve faaliyetlere başlar.

b) YK, yarısından fazla üyenin katılması halinde yasal olarak yetkili olacaktır.

c) Toplantılarda alınan kararlar oy çokluğu ile alınır;

d) Toplantı protokolü organizatör tarafından düzenlenir;

e) Protokolün bir nüshası Şirkette, diğer nüshası Organizatörde kalır;

8. YK kararları Organizatör tarafından uygulanır.

Seçim komisyonu

Madde 9. Seçim komisyonu, en az bir üyesi Şirket tarafından atanan minimum üç ve maksimum beş üyeden oluşur. Seçim komisyonu her yıl Şirket tarafından seçilir. Şirket tarafından takdim edilen üyenin dışında komisyonun diğer üyeleri, önceden müzik ile uğraşan, önceki benzer müzik yarışmalarında jüri üyesi olan ve/veya müzik bilgisine ve tecrübesine sahip olan kişiler arasında seçilir. Seçim komisyonu, üyeleri arasında aynı zamanda komisyon adına hareket eden bir başkan seçer. Seçim komisyonu, komite tarafından belirlenen zamanda ve seçim merkezlerinde değerlendirme yapacaktır. Seçim komisyonu, seçim merkezlerde oylamaya katılacak katılımcıları belirler ve komitenin temsilciliğini yapar. Oy çokluğu ile ve yazılı olarak kararları alır. Protokolde tüm komisyon üyelerin imzaları mevcut olacaktır.

Değerlendirme komisyonu

Madde 10. Komisyon, yarı final ve final oylama sonuçlarını toplama ve jüri adına değerlendirme hakkına sahiptir. Değerlendirme komisyonu 1 başkan, 1 oyları sayan üye, 1 noter ve 1 noter sekreteri olmak üzere toplam 4 üyeden oluşur. Komisyon başkanı Şirket tarafından atanır. Değerlendirme komisyonu her yıl atanır.

.

Final jürisi

Madde 11 Final jürisinin çağrılma şekli, görevleri ve yöntemleri aşağıda belirtilmiştir:

1. Final jürinin çağrılması:

а) Final jürisinde, finale katılan ülkelerin heyet başkanları tarafından seçilen birer kişi, yarışmanın yapıldığı ülkeden 6 kişi, ana sponsor adına 1 kişi ve Şirket adına 2 kişi bulunur.

b) Final jürisinin başkanı komisyon tarafından belirlenir.

c) Şarkılar jüri tarafından kompozisyon özelliklerine göre değerlendirilir.

2. Final jürisinin görevleri:

а) Jüri, finalde seslendirilen kompozisyonları, katılımcının ve/veya grupların şarkı seslendirmelerini değerlendirir.

b) Değerlendirme komisyonun sayım ve onaylama bilgilerini kendi notları ile birleştirir ve final sonuçlarını ilan eder.

3. Final jürisinin çalışma metotları:

Final jürisi kendi çalışmasında aşağıdaki yöntemlere göre hareket eder:

а) Final jürisi jüri başkanın başkanlığında, başkan olmaması halinde başkan yardımcısının başkanlığında çalışır.

b) Final jürisi üyelerin çokluğu tarafından çağrılır.

c) Finalin tüm şarkıları jüri tarafından belirli sırada dinlenir ve her jüri üyesi değerlendirme kağıdında önce rakam, sonra yazı ile notunu yazar.

d) Puanlar 1 ile 100 arasında verilir. Kesir olarak puan vermek yasaktır, bu puanlar dikkate alınmayacak. Rakam ve yazı arasında fark olması halinde yazı esas olacaktır. Hiç puan vermeyen üyeler, 65 puan vermiş kabul edilecekler.

е) Final jürisi tarafından önceden verilen değerlendirme kağıtları jüri başkanı ve Kuruluş yetkilisi tarafından imzalanmış olarak toplanır, sonra değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir ve puan sayısı hesaplanır.

j) Değerlendirme komisyonu aşağıdaki şekilde değerlendirme yapacaktır. Final jürisinin değerlendirme kağıtları aşağıda belirtilen şekilde değerlendirilir;

1. Final jürisi arasında en yüksek ve en düşük puan iptal edilir. İki veya daha fazla jüri üyesi aynı puan vermesi halinde ve bu puanların en yüksek veya en düşük olması halinde birinin sonucu iptal edilir.

2. Jürinin değerlendirilmesine göre tüm şarkılar, en yüksek puan alan şarkıdan başlayarak en düşük puan alan şarkıya kadar sıralanır.

3. Final jürisinin değerlendirilmesine göre birden fazla şarkının aynı puan alması halinde jüri başkanın verdiği puanlar değerlendirilir. En yüksek puan alan şarkı kendi grubunda en yüksek yer alır.

4. En başarılı şarkı ödülü yukarıda belirtilen oylama sistemine göre belirlenir.

5. Sıra hakkında bilgiler ve diğer şarkıların değerlendirme bilgileri açıklanmaz. Bu bilgi sadece katılımcıların birinin talebi ile açıklanabilir.

Yarışma finalinin değerlendirme sistemi

Madde 12. Finali kazanan katılımcıyı belirlemek için %50 SMS oyları ve %50 final jürisinin oy sayısı hesaplanır.