TÜRKVİZYON 2020’DE KAZAKİSTAN UYGUR TÜRKLERİ’Nİ SADA GRUBU, TEMSİL EDECEK

TÜRKVİZYON 2020’DE KAZAKİSTAN UYGUR TÜRKLERİ’Nİ SADA GRUBU, TEMSİL EDECEK

” Sada ” Grubu, “Turkvision Şarkı Yarışması 2020” Kazakistan Uygur Türkleri temsilcisi.

Gençlik vokal ve koreografi topluluğu “Sada”, Kuddus Kujamyarov’un adını taşıyan Devlet Akademik Uygur Müzikal Komedi Tiyatrosu’nda sahne alıyor.

Topluluğun geçmişi otuz yılı aşan bir süreye dayanıyor. Sanat yönetmeni, Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Onur sanatçısı Kaharman İmenov’dur. Şu anda toplulukta Emina Rahmetjan ve Salamathan İvullaeva yer almaktadırlar.

Sanatçıların yaratıcı faaliyeti sadece müzikal yönü değil, aynı zamanda çok yönlü kahramanların rollerini tiyatroda sergilemektedirler.

Emina Rahmetjan, 13 Ekim 1995’te Almatı bölgesindeki Enbekşikazahskiy ilçesine bağlı Koram köyünde doğdu. Yeteneklerini çocukken ortaya çıkarmaya başladı, okul hayatına aktif olarak katıldı. 2012 yılında Koram Lisesinden mezun oldu ve Kazak Ulusal Sanat Akademisinde eğitim görmeye hak kazandı. T. Jurgenov tiyatro fakültesinde, “Müzikal tiyatro sanatçısı” alanında uzmanlaştı. 2016 yılında onur derecesiyle mezun oldu. Öğrencilik yıllarında akademi hayatına aktif olarak katıldı.

Tiyatroda çalışmaya 2016 yılında tiyatro sanatçısı olarak “Arşin Mal Alan”, “Kiraz Bahçesi”, “Nazugum”, “Anarhan”, “Gerip-Sanam”, “Kadirdanlar”, “ Apat ” gibi oyunların yanı sıra “Sneguroçka” adlı çocuk oyununda başarılı roller oynayarak yer almaya başladı. Sada grubunun solisti olan Emina, Nava folklor topluluğu ile de sahne alıyor.

Salamathan İvullaeva, 6 Kasım 1989’da Almatı’nın Uygur ilçesine bağlı Çundja köyünde doğdu. Yüksek Müzik eğitimi aldı, 2013 yılından beri tiyatroda çalışıyor. “Sada” ya dahil olmadan önce “Ruhsara” dans topluluğunun bale grubunda yer almıştı. “Anarhan” adlı oyunda ve diğer tiyatro oyunlarında rol aldı.

“Sada” topluluğu, Türkvizyon-2020’de (Beregite Lyubov) ” Sevgiyi besle” (Kaharman İmenov’un müziği, Rehangul Mahpirova’nın sözleri) şarkısıyla başvurdu. Gelecekte, grup üyelerinin daha da başarılı rollere ve güzel anlamlı şarkılara sahip olması bekleniyor.

Ансамбль «Сада»

Молодежный вокально-хореографический ансамбль «Сада» организован при Государственном академическом уйгурском театре музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова. История ансамбля насчитывает свыше трёх десятилетий. Художественным руководителем является заслуженный деятель Республики Казахстан Кахарман Именов. В настоящее время участницами коллектива являются Эмина Рахметжан и Саламатхан Ивуллаева. Творческая деятельность артисток охватывает не только музыкальное направление, но и участие в спектаклях, где они исполняют роли разносторонних героинь.

Эмина Рахметжан родилась 13 октября 1995 года в селе Корам Енбекшиказахского района Алматинской области. Свои таланты начала раскрывать ещё в детстве, активно участвовала в школьной жизни. В 2012 году окончила Корамскую среднюю школу и поступила в Казахскую Национальную академию искусств им. Т. Жургенова на театральный факультет, по специальности «Артист музыкального театра». В 2016 году окончила его с отличием. В свои студенческие годы активно участвовала в жизни академии.

Работу в театре начала в 2016 году на должности артиста драмы, сыграв удачные роли в таких спектаклях, как «Аршин мал алан», «Вишнёвый сад», «Назугум», «Анархан», «Герип-Санам», «Кадирданлар», «Апат», а также детском спектакле «Снегурочка». Являясь солисткой ансамбля «Сада», Эмина также выступает с фольклорным ансамблем «Нава».

Саламатхан Ивуллаева родилась 6 ноября 1989 году в селе Чунджа Уйгурского района Алматинской области. Имеет высшее музыкальное образование, в театре работает с 2013 года. До включения в состав «Сада» была задействована в балетной группе танцевального ансамбля «Рухсара». Принимала участие в спектакле «Анархан» и других театральных постановках.

На Turkvizyon-2020 ансамбль «Сада» подал заявку с песней «Берегите любовь» (музыка Кахармана Именова, слова Рехангуль Махпировой). В будущем у участниц коллектива ожидается ещё больше удачных ролей и красивых значимых песен.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.