Katılım Koşulları

TÜRKVİZYON ŞARKI YARIŞMASI 2020

YARI FİNAL VE FİNAL TURU KATILIM ŞARTLAR

TÜRKVİZYON ŞARKI YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI

Organizasyonun resmi dili

Organizasyon, final ve final sunumuyla ilgili dokümantasyonun düzenlendiği dil Türkçe ve ayrıca yarışmanın katılımcısının ülkesinin dilidir.

Yarışmanın dili

«TURKVISION 2020» festivalinin organizatörleri festivali Covid 19 pandemisi koşullarında online müzik yarışması olarak yapma kararı almışlardır.

Katılımcılar

Türk ülkeleri ve topluluklarından yarışmaya katılmak isteyen, yayının katılımcısı kuruluşlar tarafından seçme veya doğrudan oylama yöntemiyle seçilen 18 yaşını doldurmuş katılımcılardır.

Katılımcı olarak Türk ülkeleri ve topluluklarından vatandaşlar, ayrıca Türk menşeli diğer ülkelerin vatandaşları, ayrıca çift vatandaşlığı olan vatandaşlar ya da kaldığı ülkede ikamet hakkına sahip olan kişiler seçilmektedir. Katılımcılar işbu Yönetmeliğin şartlarına uygun şekilde icra edecekleri şarkıların söz yazarlarını, aranjörlerini ve bunun için çalışan diğer kişileri serbestçe seçme hakkına sahiptir.

Şarkıların sınıflandırması

Yarışmaya katılması uygun görülen besteler ve şarkılar aşağıdaki niteliklere uygun olmalıdır:

1. Şarkılar arabeks ve fantezi tarzında olmamalı, modern müzik tarzında olmalıdır. Modern popüler müzik kapsamında Rоск, R&B ve HipHop tarzlarının kullanılması mümkündür.

2. Şarkılar Türkçe ve Türk lehçelerinde okunmalı, doğru versiyonda olmalıdır.

3. Мüzik ve sözler arasında anlamsal ve bütünsel bir bağ olmalıdır.

4. Şarkıda insan onurunu rencide eden, ülkeler arası ilişkileri bozan etnik çekişmeler içeren sözler kullanılmamalıdır. Ayrıca küfür ve argo içerikli ifadeler kullanılması yasaktır.

5. Şarkının süresi en az 3, en fazla 4 dakika olmalıdır.

6. Yabancı dildeki şarkılardan çevrilen ve kullanılan ifadeler, yarışmanın kurallarına ters düşmektedir. Yarışmaya katılan şarkılarda popüler şarkıların öğelerinin kullanılmasının izin verilmediğine dikkat edilmesi önemlidir.

7. Şarkıların yarışmadan dinlenmeden önce kaset, disk ve diğer ortamlarda yayınlanması, radyo ve televizyonlarda, ayrıca web sayfalarında (Facebook, YouTube ve diğer siteler) yayınlanması diskalifiye edilme gerekçesidir.

Yarışmaya katılacak şarkıların içeriği.

Ülkenin televizyon kanallarında şarkıları değerlendirmek için yarışmaya katılan şarkılar en az bir veya daha fazla enstrümanla icra edilebilir. Tek enstrümanla icra edilen şarkılar için polifoni yapılması zorunludur. (Çok seslilik) (Klarnet, piyano, gitar gibi).

Yarışmaya katılan şarkıların icrası

Yarışmaya katılan şarkılar tek bir şarkıcı ya da grup, ayrıca karışık grup tarafından icra edilebilir. (Dans, performans, müzikal seslendirme öğeleri ile birlikte).

Yarışmaya katılma

Yarışmaya katılma iki şekilde mümkündür:

1. Katılımcı doğrudan oylama veya yeterlilik seçmeleri ile seçilebilir;

2. Seçim organlarının olmadığı yerlerde katılımcılar «TMB TV» tarafından belirtilen adreslere kendi ses veya video kayıtları ile müracaat edebilirler.

Tüm müracatlar seçim organları tarafından değerlendirilmektedir ve sonuçlara uygun olarak ilk seçme için yayın organı tarafından belirlenen seçme merkezlerine gönderilmektedir.

Теknik gereklilikler(Şartlar)

1. Jürinin canlı yayına bağlanması için saniyede en az 8 Mbit hızla giden internet trafiği olan bir kanala sahip olmak gerekmektedir;

2. Katılımcılar imkanlar dahilinde üç açıdan chromakey(green box) üzerinde performanslarının bir videosunu sunmalıdır. (Yakın çekim (baş), belin üzerinden plan, genel plan) Gönderilecek video dosyasının kalitesi Full HD (1920×1080);

3. Katılımcı ülkelerin video kartlarının hazırlanması için partnerlerin video malzemelerini sunması gereklidir. (Yüksek kalite);

4. Beraberindeki infografikler için katılımcının fotoğrafının (Tam boy) ve kişisel bilgilerinin sunulması gereklidir ;

5. «TMB TV» kanalında haber hikayelerinin hazırlanması ve rotasyon için önceki performanslarının veya kliplerinin videoları sunulmalıdır ;

6. Yarışmanın yayınını uydudan almak mümkün olacaktır (Parametreler yayın organı tarafından ayrıca iletilecektir), ayrıca iptv yayını linki iletilecektir. (Link, kod, Iframe embed) iptv .

Seçim Kurulu

Seçim kurulu biri yayın organı tarafından tayin edilen en az üç, an fazla beş üyeden oluşmaktadır. Seçim kurulu her yıl «TMB TV» televizyon kanalı tarafından seçilmektedir. Yayın kanalı tarafından seçilen üyenin dışında, diğer kurul üyeleri müzik ile uğraşan, daha önceki benzer müzik yarışmalarında jüri üyesi olan ve/veya müzik bilgisine ve tecrübesine sahip olan kişiler olabilir. Seçim kurulu üyeleri arasından bir başkan seçer. Bu Başkan aynı zamanda kurul adına hareket edebilir. Seçim kurulu komite tarafından belirlenen seçme merkezlerinde ve saatlerinde değerlendirme yapmaktadır.

Seçim kurulu seçme merkezlerinde oylamaya katılacak katılımcıları belirlemektedir ve komite başkanıdır. Oy çokluğuyla ve yazılı rapor olarak karar alır. Raporunda tüm kurul üyelerinin imzası bulunmalıdır.

Değerlendirme komisyonu

Değerlendirme komisyonu yarı final ve finalin oylama sonuçlarını toplama ve jüri adına değerlendirme yapma hakkına sahiptir. Değerlendirme komisyonu 1 Başkan, oyları sayan 1 üye, 1 noter, 1 noter katibi olmak üzere toplamda 4 kişiden oluşmaktadır. Komisyon Başkanı yayın organı tarafından tayin edilmektedir. Değerlendirme komisyonu her yıl tekrar «TMBTV» tarafından tayin edilmektedir.

Final jürisinin oluşturulması:

а) Final jürisi finale katılan ülkelerin delegasyon başkanları tarafından seçilen birer kişi, ama sponsor tarafından 1 kişi ve «TMBTV» televizyon kanalı tarafından 2 kişi den oluşur.

b) Final jürisinin Başkanı kurul tarafından belirlenmektedir.

c) Jüri bestelerin özelliklerine göre şarkıları değerlendirmektedir.

Final jürisinin görevleri:

а) Jüri final ve yarı finallerde icra edilen besteleri ve katılımcının performansını temel yönetmelik kurallarına uygun şekilde değerlendirmektedir.

b)Değerlendirme komisyonunun puanlamalarını ve onay verilerini kendi değerlendirmeleriyle birleştirmekte ve sonuçları bildirmektedir.

Final jürisinin çalışma yöntemleri:

Final jürisi çalışırken aşağıdaki yöntemlere tabi olmaktadır:

а) Final jürisi jüri başkanının yönetimi altında çalışmaktadır. Jüri Başkanının olmaması halinde ise Başkan Yardımcısının yönetimi altında çalışmaktadır.

b) Final jürisi oy çokluğu ile oluşturulmaktadır.

c) Tüm şarkılar belirlenen şekilde yarı final ve final jürisi tarafından dinlenmektedir. Her jüri üyesi özel sohbette önce rakam sonra yazı ile yorumunu yapmaktadır.

d) Değerlendirme rakamları (Puanlama) 1 ila 100 arasında yapılmaktadır. Kesirli sayılar vermek yasaktır, bu şekilde benzer rakamlar dikkate alınmamaktadır. Rakam ve yazı arasında uyuşmazlık olması halinde yazı değerlendirmeye alınacaktır. Hiç değerlendirme yapmayan jüri üyeleri 65 puan vermiş kabul edileceklerdir.

е) Final jürisi üyelerine sunulan değerlendirme puanları jüri başkanı vce yetkili kuruluş tarafından kaydedilmekte, toplanmakta, sonrasında toplam puanı hesaplayan değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilmektedir.

f) Değerlendirme komisyonu aşağıdaki şekilde değerlendirme yapmaktadır:

Jür üyelerinin değerlendirme puanları aşağıdaki şekilde ele alınmaktadır;

Final jürisinin en düşük ve en yüksek değerlendirmesi iptal edilmektedir. İki veya daha fazla jüri üyesinin en düşük veya en yüksek aynı puanları vermesi halinde, bunlardan sadece birinin sonuçları iptal edilecektir. Jüri

tarafından değerlendirmeyte alınan tüm şarkılar en yüksek değerlendirmeden en düşük olana kadar sırayla dağıtılacaktır.

Final jürisinin incelemesi sonrası birden fazla şarkının aynı notu alması halinde, jüri başkanının değerlendirmesi dikkate alınacaktır. En yüksek puanı alan lartkı kendi grubunda en üst dereceye gelecektir.

En başarılı şarkıya verilecek ödül en yüksek oylama sistemine göre belirlenecektir.

Diğer şarkıların sıralandırma yeri hakkında bilgi ve değerlendirme geçerli değildir. Sadece katılımcılardan birinin talebi üzerine duyurulması mümkündür.

Yarışmanın finalini değerlendirme sistemi

Finalde kazananı belirlemek için final jürisinin oy sayısı hesaplanacaktır.

Protesto şekli

Bu yönetmelik gereğince yarışmaya katılan şarkıları değerlendirmek için tayin edilen komisyonun kararlarına karşı çıkma, kararların değiştirilmesini ya da iptal edilmesini talep etme hakkı sadece kendileriyle ilgili kararlar alınan kişilere aittir. Kararların düzeltilmesi ya da iptal edilmesine ilişkin protestolar yayın organına yazılı talepte bulunmak suretiyle belirlenen zamanda ele alınmaktadır.

Protestolar komisyon tarafından değerlendilmekte ve sonucu noter huzurunda paun ve oylar tekrar değerlendirildikten sonra duyurulmaktadır.

İhlallerin tespiti.

Katılımcının ve bestesinin, ayrıca şarkının perfonmansına dahil olan diğer kişilerin uygun olmadığının tespiti ve sürmesi halinde, yarışmanın hangi aşamada olduğuna bakılmaksızın yarışmadan çıkarılmaktadırlar. Eğer ödül verilmişse iptal edilerek elinden alınmaktadır.

Katılımcılarla ilgili kısıtlamalar

«TMB TV» televizyon kanalının çalışanları, komisyon üyeleri, organizasyon şirketinin üyeleri ve onların yakınları, ayrıca final jürisinin üyeleri ve bunların birinci derece yakınları bu yarışmaya katılamaz.

Yarışmaya kabul edilen şarkıların icrası söz, beste ve düzenlemelerden ayrı olarak yapılmaktadır. Bu yönetmeliği aykırı eylemlerin tespit halinde şarkı yarışmadan çıkarılmakta, ödül verilmiş ise bu katılımcının sonucu iptal edilerek ödülü elinden alınmaktadır.

Bu yönetmeliğin katılımcılar tarafından kabul edilme yükümlülüğü

Şarkının finale kabulü halinde şarkının çalışnması, düzenleme ve şarkının icrası ile doğrundan ilgili olan kişiler bu yönetmeliğin tüm şartlarını kabul etmek zorundadır.

Bu yönetmeliğin şartlarının katılımcılar tarafından kabul edilmesinden yorumcular sorumludur. Şarkıların yorumcuları şarkıların çalınmasına iştirak eden tüm kişilerin bu yönetmeliğin şartlarına uyacağını garanti etmektedir. (Ve gereğirse daha sonra benzer kişilerin seçilmesi).

Bu yönetmelikte yer alan kurallara katılımcılar tarafından uyulmaması

Bu Yönetmelikte yer alan kurallara katılımcılar tarafından uyulmaması halinde, Organizatör aşağıda belirtilen kararlardan birini alma hakkına sahiptir:

1. Kural ihlalinden kaynaklanan durumu düzeltmenin mümkün olması ve ayrıca yeterli zaman olması halinde, yarışmanın seyrini geciktirmemek için bu şarkının yarışmacısına tespit edilen durumu düzeltmesi için gerekli zaman verilecektir. Eğer belirlenen süre içinde kural ihlalini düzeltmenin mümkün olması halinde, bu şarkı yarışmaya girecektir; kural ihlalinin düzeltilmemesi halinde şartkının yarışmadan çıkartılmasına ilişkin karar alınacaktır.

2. Bu kural ihlalinden doğan durumu düzeltmenin mümkün olmaması veya mümkün olması ancak yeterli zaman olmaması nedeniyle yarışmanın seyrini geciktirmesi halinde, 1. Madde gereğince bu şarkının yarışmadan çıkarılması hakkında karar alınır.

gereğince finale katılacaktır.

Final

Final yayını «TMB TV»kanalında, yayın yapma yetkisine sahip kuruluşların ortak kaynaklarında, ayrıca televizyon kanalının resmi sayfasında ve internet sosyal sayfalarında yapılmaktadır.

Final jürisi işbu Yönetmeliğin maddelerine uygun şekilde en iyi performansları oylama ile seçmekte ve canlı yarışma yayınında gösterilen özel bir sohbette sınıflandırmaktadır.

Yarışmaya katılmaktan vazgeçme

Katılımcılar yarı final ve final başlamadan üç gün önce geçerli bir neden bildirmek suretiyle yarışmaya katılmaktan vazgeçme hakkına sahiptir. Yarışmaya katılmadanm vazgeçme komisyon tarafından onaylanmalıdır.

Yarışmadan çıkartılma

Yarı final ve finale katılmak üzere seçilen katılımcı tarafından yönetmelikte belirtilen kurallara uyulmaması ve anlaşmaya uygun olmayan eylemlerde bulunulması, yarışmadan çıkartılmasına neden olabilir.

Yarışmaya katılmadan vazgeçme ve yarışmadan çıkarılma nedeniyle yeni adayların davet edilmesi

Yarışmaya katılmaktan vazgeçmenin ve yarışmadan çıkartılmanın komisyon tarafından teyidinin yanısı sıra, giden yarışmacının yerine yenisi alınırken bu kurallarla düzenlenen sıra kriterleri, seçme sonuçları, oylama sonuçları, yarı final ve final sürecinde yarışmacıların durumları, ayrıca toplanan en yüksek oy ve puanlar dikkate alınmaktadır.

Katılımcıdan olumlu cevap gelmesi halinde, hazırlanması için kendisine gereken zaman verilir. Belirlenen süre içerisinde olumlu cevap vermeyen ya da kendilerine ayrılan süre için hazırlıklarını yapmayan katılımcılar ayrıca yarışmadan çıkartılmakra ve bu maddenin hükümleri seçilecek katılımcılar listesinde son yeri alan katılımcılarla ilgili uygulanacaktır.

Yarışmanın ödülleri

Ödül

«TURKVISION 2020» yarışmasında ilk üç sırayı alan katılımcılara para ödülü verilmektedir.

Ödüllerin belirlenmesi ve duyurulması

İlk üç sırayı alanlar için final bittikten sonra verilecek ödüller komisyon tarafından belirlenmekte ve Organizatör tarafından duyurulmaktadır. İlk üç sırayı alan katılımcıların ödülleri, kamuyuna ayrıca duyurulacaktır.

Yarışmayı kazanan (Birinci olan kişi) otelde konaklama ve yemek içme masrafları dahil (Azami üç kişi), katılım masrafları karşılanarak «TURKVISION 2021» yarışmasına davet edilecektir.

TMB TV tarafından profesyonel stüdyoda video klip hazırlanacaktır. Video klip çekimi katılımcılar «TURKVISION 2021» yarışmasına katılmak için İstanbula vardıktan sonra organize edilecektir.

Jüri komisyonu 2 ve 3. olan yarışmacıları da «TURKVISION 2021» yarışmasına davet etme hakkına sahiptir.

Birinci, ikinci ve üçüncü olan katılımcılar diploma almaktadır. Finalin diğer tüm katılımcılarına sertifika verilecektir.

Tüm diploma ve sertifikalar jpg veya pdf fırmatında katılımcılara elektronik posta ile gönderilecektir. Belgelerin asıllar katılımcı tarafından belirtilen adrese posta ile gönderilecektir.

Özel ödülller

Komisyonun kararı gereğince, bu yönetmeliğin belirtilen ödüller dışında finalistlere sponsor ve yarışmanın ortakları tarafındna para şeklinde özel ödüllerin verilmesi mümkündür.

Özel ödüller, bunları veren kişi veya kuruluşlar tarafından seçilen katılımcılara verilemez. Ödüllerin dağıtılması sırasında yer sıralaması kriterleri dikkate alınmaktadır.

İzleyici sempati ödülü

Yayın kuruluşunun sosyal sayfalarında izleyicilerden ön fazla oyu alan katılımcıya verilmektedir.

Sponsor şirket

Profesyonel yarışma için adaylıklar tamamen geleneksel olarak yapılmaktadır ve kural olarak bu solo performans sanatıdır.

Ana fikre bağlı olarak «TURKVISION 2020» şarkı yarışmasına ek sponsorluk adayları dahildir.

Organizatörler halk şarkısının müzik notalarını sağlamaktadır (Sarıgelin). Katılımcılar kendi geleneksel entrümanları ile eşlik etmektedir. Dansçılar ve şarkıcıların bu melodiyle ilgili performansları kabul edilmektedir. Video süresi 5 dakikayı geçmemelidir. Video için sahne kostümleri zorunlu değildir. Şarkının bazı performans alternatifleri için link:https://www.youtube.com/results?search_query=sar%C4%B1+gelin

Finalde icra edilecek şarkıların televizyon ve radyo yayını hakkı

Medya ve katılımcılar yayın hakkı ile ilgili konularda aşağıdaki hükümlere uymak zorundadır:

1. «TURKVISION 2020» şarkı yarışmasının final görselleri ve seslerini hava sahasın üzerinden ya da elektromanyetik kablolar vasıtasıyla veya dijital dalgaların elektromanyetik özelikleriyle aboneler veya kamuya yayınlama hakkı «ТМВ TV» televizyon kanalına aittir.

2. «TURKVISION 2020» şarkı yarışmasının finali seçilecek yayın kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek ve bu yayın kuruluşları yayın organından yazılı anlaşma ve/veya Sözleşme alacaktır.

3. Kabul komisyonu tarafından seçilen şarkıların televizyon ve radyo yayınını yapacak ülkelerin kanunlarına ters düşmesi halinde, katılımcılar Sözleşmede “Cezalar” başlığı altında belirtilen cezai müeyyideleri «ТМВ TV» televizyon kanalına ödemek zorundadır.

4. Final performanslarının yer aldığı ses kasetlerini, posterleri, CD leri ve diğer benzer ses ve görüntü ortamlarını çoğaltma ve dağıtma hakkı, katılımcılarla imzalanan sözleşmeye göre 1 (Bir) yıl boyunca sadece «ТМВ TV» televizyon kanalına ait olacaktır.

5. «ТМВ TV» televizyon kanalının bu hakkı kullanma kararı alması halinde, katılımcılar bir yıl boyunca performanslarının ses ve videolarının yayınlanması karşılığında herhangi bir ücret talep etme hakkına sahip

olamayacaklardır. Bu hakları gerçekleştirmek için «ТМВ TV» katılımcılarla yeni bir sözleşme imzalamak zorunda değildir. Gereklilik halinde, eserin yazarı ve katılımcıdan izin almak içinde talepte bulunulacaktır. Söz konusu iznin verilmemesi halinde üçüncü maddede belirtilen ceza uygulanacaktır.

6. Ödül alan solist veya grupların, solist ve bestecilerin herhangi bir yayın grubuna veya yönetim sistemine bağlı olmaması halinde, final bittikten sonra Organizatör ile yayın ve yönetim sözleşmesinin yapılması mümkündür. Herhangi başka bir yayın ve yönetim grubuna ait olmak yarışmaya katılmaya engel değildir.